WATERMANYATTA

Waterwoning in Amsterdam Oost

In het ontwerpproces stond het beleven van duurzaamheid in de leefomgeving centraal. Het principe van een kas is als uitgangspunt genomen. Gestreefd is naar eenvoud. Door een modulaire opzet van de plattegrond te creëren is de woning uit te breiden volgens het ‘doos-indoosprincipe’. Verschillende scenario’s zijn hierin denkbaar. Veranderende gebruikerswens en zijn hiermee op te vangen, zonder dat de bewoner zijn woning hoeft te verlaten. Een levensloopbestendige woning is het resultaat.

Daarnaast heeft de waterwoning in een stedelijke context het voordeel de kwaliteiten van water te kunnen benutten, waarbij de beleving van en interactie met het water centraal staan.

  • Competitie: zelfvoorzienende waterwoningen
  • Locatie: Amsterdam, Stadsdeel Oost
  • Opdrachtgever: gemeente Amsterdam
  • Jaar: 2010